„O metai bėga“

Birželio 15 d. Marijampolės kultūros centre parodėme paskutinį šio sezono „Žibinyčios“ koncertą, kurį pavadinome „O metai bėga“. Tai žvilgsnis atgal – į prabėgusius 2018-2019 metus – ką nuveikėme, išmokome, kokias programas ir koncertus paruošėme, kokiuose renginiuose dalyvavome… O būta intensyvaus sezono. Tad priminėme dvi svarbiausias mūsų parengtas programas – Vinco Šlekio atminimui ir partizanų ir tremtinių atminimui skirtą programą „Daugel krito sūnų“. Visus metus marijampoliečius kvietėme į tradicinių šokių vakarus, tad koncerto metu pašokome sudėtingesnius šokius. Savo pasirodymą baigėme populiariomis liaudies dainomis, kurias dar puikiai prisiminė ir kartu dainavo nuostabi mūsų publika.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Dėl tavęs, Tėvyne“

Birželio 14 d. paminėjome Gedulo ir vilties dieną. Prie simbolinio traukinio vagono kartu su kitais miesto kolektyvais giedojome tautinę giesmę, dainavome tremtinių ir laisvės kovotojų – partizanų dainas, padėjome gėles ir žvakeles prie paminklinio akmens tremtiniams atminti.

Muziejų naktis Marijampolės Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje

Gegužės 18 dieną dalyvavome Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje vykusiame muziejų nakties renginyje „Vakaras Grinių namuose”. Muziejaus lankytojus linksminome savo dainomis , tradicine muzika, šokome iki pat vidurnakčio…
Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/vaiphoto/photos/a.2397868026943570/2397872390276467/?type=3&theater

„Ąžuolėli, žalias medi…“

Gegužės 11 –ąją dieną dalyvavome Jono Basanavičiaus gimtinėje vykusioje Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno 30-mečio šventėje. Nuostabiame Sūduvos kampelyje žavėjomės Lietuvos žmonių sukurtu stebuklu – augančiu ąžuolynu, kur kiekvienas ąžuoliukas primena svarbius Lietuvos įvykius, nusipelniusius Lietuvai žmones. Pasivaikščiojome istorijos takais, savo dainomis ir muzika stengėmės pradžiuginti šios šventės dalyvius, o svarbiausia – tai pasodinome savo ansamblio ąžuolėlį. Tikimės, kad jis augs, bujos ir kvies mus nuolat sugrįžti…

Koncertas “Daugel krito sūnų”

2019 metai paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais. Tad, šiuos metus ir pradėjome ilgai brandinta programa „Daugel krito sūnų“, kurią atlikome sausio 19 d. Marijampolės kultūros centre. Renginio vedėjas istorikas Jonas Gustaitis savo įžvalgomis priminė skaudžius Lietuvos žmonėms įvykius, laisvės kovų dalyvių – partizanų , tremtinių – patirtį ir prisiminimus, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago indėlį pasipriešinimo kovoje. Koncerto metu atlikome skausmo ir ilgesio kupinas partizanų ir tremtinių dainas, kurios byloja apie nepaprastą Lietuvos Laisvės kovotojų drąsą ir meilę Tėvynei.
Už koncerto nuotraukas dėkojame fotografams Romui Linioniui ir Raimondui Kyburiui.