Birželio 11 d. dalyvavome XXXII-jame tarptautiniame folkloro festivalyje „ATATARIA LAMZDŽIAI – 2017“ Kaune. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje atlikome savo sūduvietišką programą, o festivalio uždarymo koncerte „Aukštam kalnely žydi radastėlė“ visus dalyvius pakvietėme smagiam paskutiniam festivalio šokiui.