Birželio 14 d. paminėjome Gedulo ir vilties dieną. Prie simbolinio traukinio vagono kartu su kitais miesto kolektyvais giedojome tautinę giesmę, dainavome tremtinių ir laisvės kovotojų – partizanų dainas, padėjome gėles ir žvakeles prie paminklinio akmens tremtiniams atminti.