2019 metai paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais. Tad, šiuos metus ir pradėjome ilgai brandinta programa „Daugel krito sūnų“, kurią atlikome sausio 19 d. Marijampolės kultūros centre. Renginio vedėjas istorikas Jonas Gustaitis savo įžvalgomis priminė skaudžius Lietuvos žmonėms įvykius, laisvės kovų dalyvių – partizanų , tremtinių – patirtį ir prisiminimus, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago indėlį pasipriešinimo kovoje. Koncerto metu atlikome skausmo ir ilgesio kupinas partizanų ir tremtinių dainas, kurios byloja apie nepaprastą Lietuvos Laisvės kovotojų drąsą ir meilę Tėvynei.
Už koncerto nuotraukas dėkojame fotografams Romui Linioniui ir Raimondui Kyburiui.