Birželio 15 d. Marijampolės kultūros centre parodėme paskutinį šio sezono „Žibinyčios“ koncertą, kurį pavadinome „O metai bėga“. Tai žvilgsnis atgal – į prabėgusius 2018-2019 metus – ką nuveikėme, išmokome, kokias programas ir koncertus paruošėme, kokiuose renginiuose dalyvavome… O būta intensyvaus sezono. Tad priminėme dvi svarbiausias mūsų parengtas programas – Vinco Šlekio atminimui ir partizanų ir tremtinių atminimui skirtą programą „Daugel krito sūnų“. Visus metus marijampoliečius kvietėme į tradicinių šokių vakarus, tad koncerto metu pašokome sudėtingesnius šokius. Savo pasirodymą baigėme populiariomis liaudies dainomis, kurias dar puikiai prisiminė ir kartu dainavo nuostabi mūsų publika.